E: info@de-heerenzitting.nl |
T: 06 - 30 38 45 03 |

Heerenzitting Winschoten

Over ons

“Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.”

De Heerenzitting is een vereniging voor mannen ouder dan 40 jaar die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan en zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. Hun expertise en energie in willen zetten voor het goede doel, kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

De Heerenzitting is betrokken bij de lokale maatschappij in de regio Oost-Groningen. De Heerenzitting draagt haar steentje bij door lokale service projecten actief en op eigen wijze te steunen.

De individuele Heeren samen is De Heerenzitting en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Alle Heeren zijn werkzaam en/of woonachtig in Oost-Groningen en willen zich in zetten ten behoeve van de regio en op deze manier iets teruggeven aan de samenleving in de regio Oost-Groningen.

De Heerenzitting bestaat, met een ledenbestand van 10+, volledig uit He(e)ren. Nieuwe leden kunnen uitsluitend toetreden vanuit voordracht en dienen woonachtig of werkzaam te zijn in de regio Oost-Groningen.

Wat doen we

De leden houden elke eerste woensdag van de maand zitting en heeft geen vast onderkomen. Zittingen kennen een vaste agenda en daarnaast worden door de leden inleidingen gegeven gevolgd door veelal boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Tevens worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Ieder heeft vanuit zijn eigen professie en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen weer van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Evenementen

Buiten de maandelijkse bijeenkomsten organiseert het bestuur regelmatig een evenement waaraan de partners in veel gevallen aan deelnemen zodat het thuisfront ook betrokken is aan de zitting.

Serviceprojecten

De Heerenzitting is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich op bijzondere wijze in ten behoeve van de regionale samenleving. Het lidmaatschap van de Heerenzitting brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren.

De Heeren staan voor

  • vertrouwen                    - bereidheid om afhankelijk te zijn van een ander
  • zelfontwikkeling            - inzet en ambities
  • dienstbaar                     - inzetten ten gunste van het belang van een ander

Ons bestuur:

Erik Kalk

 Functie: secretaris

Harry de Ruiter

Geert Draaijer

Functie: voorzitter